Odprt je četrti razpis Interreg Central Europe

Gre za ozko usmerjen razpis z namenom nadgradnje že obstoječih rezultatov trenutno financiranih projektov Interreg Central Europe iz prvega in drugega razpisa programa.

datum: 09.04.2019

kategorija: novice

Slika_Team work

Izbrane teme:

Projektne ideje morajo temeljiti na dopolnjevanju rezultatov in outputov iz vsaj treh različnih projektov sofinanciranih iz programa Interreg CE (najmanj 2 projekta) in evropskih programov, kot so Obzorje 2020, Connecting Europe Facility, ipd. (najmanj en projekt).

Minimalne zahteve razpisa:

Omejitve upravičenosti sodelovanja:

Rok za oddajo prijave: 5. 7. 2019.

Sredstva: 10 mio EUR.

Stopnja sofinanciranja: 85 %, 15 % lastno sofinanciranje

Kontakt: SVRK, Duša Sodnik, dusa.sodnik@gov.si, 01 400 34 77

Evropska komisija bo organizirala informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Celotna razpisna dokumentacija