Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

datum: 19.03.2019

kategorija: novice

Slika_kovanci

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS skladno z razpisno dokumentacijo vsakih 14 dni, in sicer 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10. 2019.

Razpisna dokumentacija