5. Javni razpis za podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Skrajni rok za oddajo prijav je 29. 5. 2019.

datum: 01.02.2019

kategorija: novice

Slika_žitno polje

Predmet JR: podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Razpisana sredstva: višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR, od tega:

Vloga na JR: v skladu z 92. členom Uredbe sestavljajo vlogo prijavni obrazec s prilogami od 1 do 11, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Začetek vnosa vloga in zaprtje JR: vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na JR poteka od 25. 2. 2019 do vključno 29. 5. 2019, do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: v skladu s prvi odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na JR do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. 1. 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev lahko vlaga do 1. 2. 2022.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, telefon 01 580 77 92, fax 01 478 92 06, email: aktrp@gov.si ter INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.