Objavljen razpis INTERREG V-A Italija - Slovenija 2014-2020

Rok za oddajo vlog je 15. marec 2019.

datum: 18.01.2019

kategorija: novice

Interreg SLO-ITA

14. januarja 2019 je bil na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog je 15. marec 2019 ob 12:00:59 (CET).

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kontaktirajo Skupni sekretariat, Via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija, telefon: +39/040/377-5993, e-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it ali slovensko info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, telefon (+386)5/73-18-530, e-mail: it-si.svrk@gov.si.