Podjetja razgrabila garancije podjetniškega sklada – že februarja nov razpis

Februarja se napoveduje nov razpis za garancije SPS za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

datum: 03.10.2018

kategorija: novice

Slika_denar

Zaradi velikega zanimanja so garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere tudi letos predčasno pošle.

Aktualni razpis za tako imenovani produkt P1 plus 2018 bi moral biti odprt do 15. oktobra 2018, vendar so s sklada po zadnjem roku za oddajo vlog (1. september) sporočili, da je projekt zaključen.

Po zadnjih podatkih je bilo na voljo za 79,2 mio EUR garancij. Z njimi so želeli podpreti okoli 400 projektov podjetij, ki drugače ne bi izpolnjevala pogojev za pridobitev posojila. Za tiste, ki ste zmaudili in boste v kratkem vlagali v širitev in razvoj, še ni prepozno. Sklad bo predvidoma že v februarju objavil nov razpis, zato že lahko začnete s pripravo vloge. 

Kako do garancije in subvencije?

Podjetniški sklad pri najemu posojila vstopa kot garant, ki zagotovi 60-% ali 80-% jamstvo za njegovo plačilo. Vrednost garancije je odvisan tudi od namena:

Posojilo z garancijo lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Poleg garancije so podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je odvisna od stopnje njihove razvitosti in starosti. Pribitek znaša:

Sklad spodbuja projekte, ki podjetjem omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Pogoji za prijavo na razpis:

Rekordno število odobrenih garancij

Do sedaj so podjetja dobesedno razgrabila garancije za posojila, ki veljajo za osrednji in tudi najbolj uspešen produkt podjetniškega sklada.

Na lanskoletni razpis je skupaj prispelo 934 vlog. Od tega so na skladu zeleno luč prižgali 684 projektom, torej je bilo uspešnih skoraj tri četrtine vseh vlog. S financiranjem so spodbudili investicije v skupni vrednosti 231 mio EUR.

Znesek odobrenih garancij je znašal 114,49 mio EUR, kar je dosti več od prvotno predvidenega. Ob tem je bilo odobrenih za 10,16 mio EUR subvencionirane obrestne mere.

Vir informacije