Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

Rok za oddajo prijav je 5. september 2018 do 14. ure.

datum: 02.07.2018

kategorija: novice

Slika_ameriška zastava

Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih. Bilaterialni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države Amerike. Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Cilj JR: okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Okvirna višina sredstev: 300.000,00 EUR.

Čas izvajanja sofinanciranja: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020.

Rok za oddajo prijav: 5. september 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija