Kohezijski skladi po 2020

Od 373 milijard EUR v Slovenijo predvidoma 3,4 milijarde EUR.

datum: 31.05.2018

kategorija: novice

Slika_energija

Evropska komisija je predlagala novo razdelitev sredstev evropske kohezijske politike po letu 2020 v skupnem obsegu 373 milijard EUR (za Slovenijo predvidoma 3,4 milijarde EUR) ter novosti kohezijske politike.

Bruto domači proizvod na prebivalca ostaja glavni kriterij razdelitve sredstev po regijah. Investiralo se bo v ključna področja razvoja, kjer EU lahko doseže največji preboj, upravljanje bo bolje prilagojeno lokalnim razvojnim potrebam, postavljena so manj obsežna in bolj jasna in prožna pravila, ki omogočajo lažje kombiniranje več vrst instrumentov EU. Večja bo povezanost z Evropskim semestrom za lažje načrtovanje dolgoročnih investicij. Dogovor o dolgoročnem proračunu omogoča takojšnje črpanje sredstev brez čakanja na potrditev nacionalnih programov in tako nemoteno tranzicijo pri izvajanju programov iz sedanje perspektive v novo.

Vir informacije