Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2018

Rok prijave 16. 2. 2018.

datum: 29.01.2018

kategorija: novice

Slika_Celje

Predmet JR: sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje za leto 2018.

Sklop A:

Sklop B:

Sklop C:

Sklop D: 

Sklop E:

Pogoji za prijavo: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljenje na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katere namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

Podrobnejše pogoje za prijavitelje v povezavi s posameznimi kriteriji preverite v razpisu.

Skupna višina sredstev: 99.700,00 EUR

Rok za oddajo prijav in način oddaje: izključno po pošti kot priporočeno pošiljko in sicer najkasneje do vključno 16. februarja 2018 (datum poštnega žiga).

Vir informacije