Javni razpis MOL za za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2018

Mestna občina Ljubljana je v petkovi izdaji Uradnega lista objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2018.

datum: 04.12.2017

kategorija: novice

Slika_računalnik

Predmet razpisa: znanstvene oz. strokovne publikacije in posveti.

Pogoji:

Pogoji za prijavo: sedež prijavitelja v Mestni občini Ljubljana. Za znanstvene oz. strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost, za znanstvene oz. strokovne posvete so prijavitelji lahko javni zavodi in nepridobitne organizacije. Posvet mora biti izveden na območju Mestne občine Ljubljana. 

Okvirna višina sredstev: 19.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 8. 1. 2018

Več informacij