Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Rok za oddajo 5. december 2017.

datum: 17.11.2017

kategorija: novice

Slika_tipke

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov:

  1. Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2018 do vključno 2024: v ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo za daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranaih načrtov obravnave. Programi so uporabnikom na voljo vsak delovni dan ali pa so organizirani kot mreža programov enega izvajalca v več regijah. Namen programov je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mreže uporabnikov oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnikov. Izvajalci programov so strokovni delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci v programih samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno izvajajo in je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in stabilnost, zato se kot javne socialnovarstvene programe lahko prijavi samo tiste programe, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi dodatne pogoje, določene z javnim razpisom. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.
  2. Razvojno socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2018: v ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so v programih kontinuirano ali občasno vključeni. Namen teh programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih veščin. Programi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

Okvirna višina sredstev: 5.800.000 evrov

Rok za oddajo prijave: 5. 12. 2017.

Javni razpis je dostopen na spletni strani MDDSZ.