JR za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

SPIRIT je 27. 10. objavil javni razpis a spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018. Rok prijave je 7. 12. 2017.

datum: 06.11.2017

kategorija: novice

logo_Spirit

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,...) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju "Počevanje dodane vrednosti MSP" prenostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev". V okviru javnega razpisa bo podprtih okvirno 75 podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Roki za oddajo vlog so 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018.

Javni razpis je na voljo tukaj.