6. znanstvena konferenca "Za človeka gre: Izzivi za znanost in izobraževanje"

9. in 10. marec 2018, Maribor

datum: 25.09.2017

kategorija: novice

Logo_Alma Mater Europaea_slo

Z motom želijo poudariti pomen znanja in raziskovalnih dognanj, ki omogočajo kakovostno obravnavo človeka v praksi in v globalnem okolju. Izpostaviti želijo izzive zaposljivosti, implementacijo in uporabnost znanstveno - raziskovalnih dosežkov, etiko v visokem šolstvu in relevantnost študijskih programov. Alma Mater Europaea - ECM je v okviru konference zasnovala 10 tem in sicer:

  1. zdravstvena nega,
  2. fizioterapija,
  3. socialna gerontologija,
  4. arhivistika,
  5. etika in drugi vidiki humanistike,
  6. ekologija,
  7. management,
  8. informacijsko - komunikacijska tehnologija v znanosti in izobraževanju,
  9. migracije in medkulturne komunikacije,
  10. družboslovne in ostale teme.

Podrobnejše informacije najdete tukaj.