Uporaba infrastrukture in opreme JRC

Skupni raziskovalni center pri Evropski komisiji (JRC) je odprl vrata znanstvenikom in raziskovalcem iz zasebnih in javnih raziskovalnih organizacij pri uporabi infrastrukture in opreme centra.

datum: 18.08.2017

kategorija: novice

slika-arhitekture

Skupni raziskovalni center pri Evropski komisiji (JRC) je odprl vrata znanstvenikom in raziskovalcem iz zasebnih in javnih raziskovalnih organizacij pri uporabi infrastrukture in opreme centra.

Možne so raziskave na področih nuklearne varnosti, kemije, bioznanosti in ved o življenju, fizike, IKT in predvidevanj.

Obstajata dve možnosti koriščenja raziskovalne infrastrukture za raziskave po relevantnosti (znanstveni ali socio-ekonomski relevatnosti projekta) v pretežni meri za univerze, raziskovalne institute in mala in srednja podjetja v navezavi s strateškimi prioritetami Skupnega raziskovalnega centra kot so npr. standardizacija, integracija In kohezija, trajnostna rast, konkurenčnost. Druge vrste raziskav so trženjsko orientirane za industrijske partnerje in nevladne organizacije in se predvideva plačilo za poln dostop do instrumentov, naprav in opreme.

Več informacij