JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

MGRT je 5. 5. 2017 v sodelovanju z agecijo SPIRIT objavil javni razpis "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017".

datum: 08.05.2017

kategorija: novice

Slika_skupina_novice

Vrednost razpisa: 400.000 EUR

Upravičeni prejemniki sredstev: pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

V kratkem je predvidena objava še enega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017". Vrednost razpisa bo 1.000.000 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov za ta javni razpis bo od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017.

Namen obeh javnih razpisov je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in s tem podjetjem povečati možnost predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Vir informacije