Objavljen JR za gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 23. 9. 2016 objavilo JR za krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 - 2018.

datum: 26.09.2016

kategorija: novice

Slika_študij grafov_novice

Pogoji za kandidiranje:

- prijavitelj je visokošolski zavod, ki je vpisan v razvid visokošolskih zavodov ministrstva in izvaja javnoveljavne študijske programe, vpisane v razvid visokošolskih zavodov ministrstva,

- prijavitelj je imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014 - 2020,

- prijavitelj ima v študijskem letu 2015/2016 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih,

- prijavitelj ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,

- prijavitelj ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi EU, za stroške, ki so predmet tega razpisa,

- prijavitelj ima na dan objave razpisa poravnane vse davke in prispevke.

 

Rok za oddajo vlog je 20. 10. 2016 do 12. ure. Več informacij o razpisu najdete tu.